kontakts dresden 2000x695 english

Branch Dresden:


LSS GmbH
Warnemünder Straße 1
01109 Dresden


Tel: +49 351 795 656 90
Fax: +49 351 795 656 99

     
Purchase: Heike Fischer
Phone: +49 351 795 656 90
E-Mail: heike.fischer@lss-lighting.de
     
Software development: Jens Gollasch
Phone: +49 351 795 656 91
E-Mail: jens.gollasch@lss-lighting.de
     
Software development: Uwe Schmidt
Phone: +49 351 795 656 96
E-Mail: uwe.schmidt@lss-lighting.de
     
Hardware development: Jürgen May
Phone: +49 351 795 656 93
E-Mail: juergen.may@lss-lighting.de
     
Hardware development / Web development: Naheer Jakob
Phone: +49 351 888 173 48
E-Mail: naheer.jakob@lss-lighting.de